Nieuws van de KND

We zijn alweer een tijdje in het nieuwe jaar begonnen met op zondag 13 januari de aftrap van het 250-jarig bestaan van onze kerk, het 100-jarig bestaan van “De Lofstem en het vieren van het 25-jarig jubileum van onze dominee Sita Hofstra. In de Koekoek en in het Tsjerkekrantsje kunt u al veel lezen hierover, dus hier ga ik verder ook niet op in.

Met de kindernevendienst zijn we weer van start gegaan en hebben afgelopen zondag 27 januari alweer onze eerste Bernetsjerke gehad. Deze stond in het teken van de “Bijbelse Elfstedentocht”. Jammer dat er geen sneeuw meer buiten lag, want anders hadden we met de kinderen een buitenactiviteit gedaan, maar niet getreurd, de winterse sferen hebben we naar binnen gehaald. We starten met een filmpje op de beamer over de laatste Elfstedentocht in 1997 om zo de jeugd een beetje kennis te laten maken met de echt Elfstedentocht. Met 5 groepjes zijn we gaan “schaatsen” (lees: rouleren) van de ene elfstedenstad naar de andere, met in verschillende steden een Bijbels verhaal gekoppeld aan een spel. Er was dan ook halverwege de tocht een echt koek en zopie. De kinderen hebben allemaal de finish behaald. De jeugd vond het erg leuk om op deze manier spelenderwijs bezig te zijn met geloof en spel.

Het is dan ook altijd weer een hele klus om het voor de kinderen weer aantrekkelijk te maken en creatief te zijn om hun te mogen begroeten in de Bernetsjerke en in de kindernevendienst om zo hun het verhaal van God weer mee te mogen geven op een speelse manier.

We kijken weer uit naar de volgende Bernetsjerke en uiteraard de kindernevendiensten.

 

Tot dan!

 

Een groet namens de leiding, Monique

Wat doen ze?

De kinderen die meegaan naar de kerk worden tijdens de dienst uitgenodigd om mee te gaan naar de kindernevendienst.

In deze kinderdienst worden de verhalen uit de Bijbel verteld op hun eigen niveau. Zij gebruiken de methode 'Vertel het maar'. In die methode worden de verhalen op 3 niveaus verteld, te weten; onderbouw, tussen (midden)bouw en bovenbouw. De ene groep is van groep 1 t/m 4 van de basisschool en de andere groep is van groep 5 t/m 8 van de basisschool.
Bij het verhaal wordt dan nog een verwerking gemaakt waardoor het verhaal een beeld krijgt. Meestal wordt er bij de kindernevendienst ook gezongen. De diensten zijn een gezellig samen zijn waar heel wat afgeknutseld en gelachen wordt.
Drie keer per jaar worden er gezinsdiensten gehouden waar de kindernevendienst hun medewerking aan verleent. Ook organiseren we jaarlijks een Kerstfeest. Eenmaal in de vier weken is er bernetsjerke. Vanaf 9.15 uur kunnen de kinderen dan naar de Moeting komen. Zij hoeven dan dus niet eerst naar de kerk. De bernetsjerke is een groot succes. We bidden, luisteren naar een verhaal, zingen een lied, knutselen en na afloop danken we voor de fijne ochtend. Tussendoor wordt er ook nog gezorgd voor wat drinken en wat lekkers.
Aan het einde van het seizoen sluiten we het jaar af met een leuk spel-uurtje. Op dit moment geven 11 mensen leiding aan de kindernevendienst: Hendrik Kloosterman, Petronella de Boer, Anja Bastiaannet, Jantje de Jong, Akke de Groot, Pier Veltman, Monique Staal, Linda van Houten, Trijntsje Bergsma, Roelofke Teijema en Janet Alma.

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom bij de kindernevendienst!!

Agenda

Kerkdienst

24 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: P. Tiekstra
Collectedoel: KIA, Missionair werk 2021
Bijzonderheid: -

Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: A. Teijema - van der Bij
Collectedoel: Pikulan
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824