PKN
PKN-gemeente Sumar
 
Meditatie Meditatie

Het leven als pelgrimstocht
Het gaat met Nederland steeds beter, hoorden we op Prinsjesdag. Dat is natuurlijk mooi voor de mensen die daar ook van kunnen genieten. Tegelijkertijd is er een steeds groeiende groep mensen die in onzekerheid leeft. Ik denk vooral aan de twintigers en dertigers: steeds langer is de periode dat je van flex-baan naar flex-baan gaat. In de aanloop naar die baan is het ook steeds belangrijker om een goed cv op te bouwen. Zelfs tieners zijn daar soms al koortsachtig mee bezig.
Frits de Lange schrijft daarover in zijn nieuwste boek Heilige onrust. De idee ‘Ik ben mijn levensproject’ bepaalt de agenda van onze samenleving. “Iedereen is ... een ondernemer die van jongs af aan moet investeren in zichzelf.” (p.58). Om de competitie met anderen vol te houden ontwikkel je bepaalde technieken, bijvoorbeeld:
- Je bezoekt de sportschool om vitaal en fit te blijven. Het ondernemende zelf moet altijd energiek, ambitieus, initiatiefrijk zijn en kan zich niet veroorloven bij de pakken neer te gaan zitten.
- Je doet er alles aan om je geen ‘loser’ te voelen. Je neemt verantwoordelijkheid en denkt hoog over jezelf. Je blijft ondernemend, actief en berekenend, zodat je jezelf altijd weer kunt verbeteren.
Ik word er somber en moe van, als ik dat allemaal achter elkaar lees. U ook? De psycholoog en wetenschapsfilosoof Trudy Dehue vertelt dat je hier depressief van kan worden. In haar boek De depressieepidemie legt ze een rechtstreeks verband tussen de grote groei van het aantal depressieve mensen en de agenda die onze samenleving ons oplegt.
Ook Frits de Lange levert kritiek op die dodelijk vermoeiende agenda. Hij suggereert het beeld van een pelgrimstocht: kijk eens of het je verder helpt je leven als een pelgrimstocht te zien. Een pelgrimstocht is geen perfect uitgestippelde weg, waar je alles onder controle hebt. Een pelgrim is onderweg soms de weg kwijt, maar dat geeft niet: juist op die omweg vind je een onverwachte ervaring die je verder helpt. Kerkvader Augustinus (354-430) schreef al dat de onrust van de pelgrim het verlangen is naar een ander, beter leven. “‘Rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U’, bidt Augustinus in zijn Belijdenissen.” (p.47).
Augustinus bekeerde zich tot het christelijk geloof. Gek genoeg bracht hem dat meer onrust. Zijn ‘heidense’ wereldbeschouwing was behoorlijk afgerond en gaf rust. Met zijn overgang naar het christendom laat hij het idee van een opgaande lijn in het geestelijk leven los. Onopgeloste spanningen en conflicten zullen er blijven. Pas na dit leven zullen die worden opgeheven. De onrust is juist belangrijk: het verlangen naar een ander, beter leven zet je in beweging. Vandaar de boektitel ‘Heilige onrust’.
Frits de Lange weet zich verwant met dit pelgrimsverlangen van Augustinus. De Lange tekent daarbij aan dat hijzelf dat verlangen niet meer verbindt met een persoonlijke God. Ik vind dat een gemis. Wat ik wél mooi vind is zijn omschrijving van geloof: het reikhalzende verlangen naar een ander, mooier, waarachtiger, rechtvaardiger, vrediger leven. Dit is niet beperkt tot kerkmensen of christenen, zo schrijft De Lange: “Ik herken het ook bij anderen met een onrustig hart, of ze nu aan religie doen of niet.” (p.51).
Of eet ik nu van twee walletjes? Graag denk ik met u hierover verder. De vorm van ons geloof is immers nooit klaar.

Ds. Sita Hofstra

Frits de Lange: Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie. Ten Have, 2017.

 
Visie Visie

De visie van de PKN-kerk in Sumar:

"Als leerlingen van Jezus Christus willen wij God beter leren kennen, elkaar liefhebben en daarin de mensen laten delen."
Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest.

Deze visie vindt zijn oorsprong in het zendingsbevel in Matteüs 28: 16 – 20.
Het doel daarbij is een geïnspireerde en inspirerende gemeente te zijn met hart voor jongeren. Daarop is ook het beleidsplan geënt.

 
 

Mevr. E. de Vries (Oudega)
datum en tijdstip 22-10-2017 om 09.30 uur
meer details

Familiefilm
datum en tijdstip 22-10-2017 om 14.45/15.00 uur
meer details

 
Sumar Helpt Zuid-Afrika

NL 36RABO 0301 078 483
 
Adres
Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR

 
 
Contact
Ds. S. Hofstra :
Scriba:

Webmaster
Facebook meer
 
Dopen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.