Protestantse Kerk in Nederland
PKN-gemeente Sumar
 
 
Kern met Pit - Stem op 't Trefpunt

Kern met Pit - Stem op 't Trefpunt

Dorpsgenoten,
 
Zoals u weet is It Trefpunt provinciewinnaar bij Kern met Pit in Friesland. Op 25 maart aanstaande reist een delegatie af naar Amersfoort.
Ook dan moet er het een en ander gepresenteerd worden. Daarnaast is er door Simon Vokkert en Greta Hoekstra dit filmpje gemaakt. Hier moeten zoveel mogelijk stemmen mee worden gehaald. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen.
Een uitleg vindt u verder op de site van Kern met Pit!

 
Meditatie

Meditatie

Al zoekende naar een passende meditatie voor het Tsjerkekrantsje van maart kwam ik op de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 1 maart 2017. Deze periode van veertig dagen duurt tot Pasen. Bij het tellen van de veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend. Deze veertigdagentijd is bedoeld voor bezinning. Als gemeente van Sumar hebben we ook wel het veertigdagenproject gedaan. Ieder jaar weer een bijzondere ervaring om zo gezamenlijk naar Pasen toe te groeien. Dit jaar heb ik me aangemeld bij het Nederlands Bijbel Genootschap voor het veertigdagenrooster, waar ik dagelijkse mail krijg in deze veertig dagen, bent u nieuwsgierig geworden kijk dan op https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd. Ik heb gezocht naar een gedicht die deze bijzondere periode onder woorden kan brengen en kwam op het volgende uit;

geschreven door Aagje Lingen


Er komt een Man uit Nazareth,
met ónze schuld is Hij besmet,
Johannes moet Hem dopen.
De Geest daalt als een duif op Hem,
“Mijn lieve Zoon “, komt dan Gods stem.
Op Hém mogen wij hopen!

De Geest leidt Hem naar de woestijn.
Waar satan denkt: Hij is voor mij
wel veertig dagen, nachten,
spreekt Jezus van het levend Brood
in plaats van stenen koud en dood.
Wie zou dit Woord verachten?

Drie boezemvrienden - wat een eer
mogen de berg op met hun Heer,
Zijn heerlijkheid aanschouwen.
Elia, Mozes dagen op
en weer spreekt God, nú op de top:
"Mijn Zoon moet je vertrouwen!”

Maria komt tot elke prijs
met narduszalf als eerbewijs
voor Jezus, haar Beminde.
't Gedrag van Judas spreekt van haat,
van geldzucht en van hoogverraad,
dat hem geheel verblindde.

Gethsémané is al in zicht
als Jezus komt met het bericht:
“Allen zullen Mij verlaten”.
Maar Petrus heeft zijn woordje klaar:
“Nee Heer, dát nooit! Ik niet, zowaar,
al moet ik ’t leven laten!”

Een ezel moet worden gehaald,
zij draagt haar last door God bepaald
de gouden Godsstad binnen.
Mensen spreiden hun kleding neer
en plukken takken voor de Heer:
“Zijn rijk gaat nú beginnen! “

Daar hangt mijn Heiland aan het kruis,
baant mij de weg naar ’t Vaderhuis,
Hij bloedt uit vele wonden.
Dan roept Hij luid: “Het is volbracht. ”
Het Lam van God voor míj geslacht?
Ik kan het niet doorgronden!
De morgen gloort die eerste dag,
een engel rolt de steen van ’t graf:
“Hij is u heden voorgegaan,
zie hier de windsels van de Heer,
voorzegt door Hem, ja telkens weer.
De Heer is waarlijk opgestaan!”

Bijdrage; Anneke van der Meer

 
Visie Visie

De visie van de PKN-kerk in Sumar:

"Als leerlingen van Jezus Christus willen wij God beter leren kennen, elkaar liefhebben en daarin de mensen laten delen."
Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest.

Deze visie vindt zijn oorsprong in het zendingsbevel in Matteüs 28: 16 – 20.
Het doel daarbij is een geïnspireerde en inspirerende gemeente te zijn met hart voor jongeren. Daarop is ook het beleidsplan geënt.

 
 
 
 

Mevr. L. de Vries (Dronrijp) - Bernetsjerke
datum en tijdstip 02-04-2017 om 09.30 uur
meer details

Kruistocht voor mannen
datum en tijdstip 15-04-2017 om 19:00 uur
meer details

 
Sumar Helpt Zuid-Afrika

NL 36RABO 0301 078 483
 
Adres
Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR

 
 
Contact
Ds. S. Hofstra :
Scriba: Ale Dijkstra

Webmaster
Facebook
  meer
 
Dopen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.