Protestantse Kerk in Nederland
PKN-gemeente Sumar
 
 
Meditatie Meditatie

Naast iemand staan
Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De waarheid hiervan voelen
we wanneer we iemand anders kunnen helpen of wanneer we iemand
iets kunnen geven. Het helpen of het geven geeft onszelf een goed
gevoel. Heel anders is het wanneer we afhankelijk van anderen zijn,
wanneer we afhankelijk zijn van hulp of van giften. Ontvangen is lastig,
het ontvangen van hulp of giften blijkt een hele kunst!...
 

lees meer »
 
Visie Visie

De visie van de PKN-kerk in Sumar:

"Als leerlingen van Jezus Christus willen wij God beter leren kennen, elkaar liefhebben en daarin de mensen laten delen."
Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest.

Deze visie vindt zijn oorsprong in het zendingsbevel in Matteüs 28: 16 – 20.
Het doel daarbij is een geïnspireerde en inspirerende gemeente te zijn met hart voor jongeren. Daarop is ook het beleidsplan geënt.

 
 
 
 

Snerttocht Actie GGA
datum en tijdstip 29-10-2016 om 19:00 uur
meer details

Ds. K. Van Marrum - Veenwouden
datum en tijdstip 30-10-2016 om 11:00
meer details

 
Adres
Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR

 
 
Contact
Ds. S. Hofstra :
Scriba: Ale Dijkstra

Webmaster
Facebook
  meer
 
Paaskaars

 
Sumar Helpt Zuid-Afrika

NL 36RABO 0301 078 483
 
Dopen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.