zo 15 nov 2020  om 11.00 uur
Voorganger: Auke W. Kampen
Kinderkerkdienst met Auke W. Kampen

BERICHT VAN DE KINDERNEVENDIENST:
Jongens en meisjes... Auke Willem Kampen vertelt over Jozef.. jullie zijn allemaal van harte welkom
Waar: In de Dorpskerk
Wanneer: zondag 15 november om 11:00 uur (tot ongeveer 11:45 uur)
Voor wie: Alleen kinderen vanaf 4 jaar tm +/- 13 jaar
De jongsten willen misschien een begeleider mee. Tot een bepaald aantal is dit mogelijk zoals het nu staat. Daarom graag in dat geval opgeven voor 13 november (hendrik.kloosterman@gmail.com)
Het belooft een mooie voorstelling te worden... Zoals gezegd... je bent van harte welkom!
Wat we ook alvast willen vertellen is dit... We hebben nagedacht over Kerst... Wat zouden we toch graag een kerstfeest voor de kinderen willen organiseren. Misschien nog wel extra graag in deze tijd. Er zijn ideeën en deze gaan we de komende tijd verder uitwerken.
De volgende keer meer hierover maar:
Houd er alvast rekening mee dat we zondagavond 20 december om 19:00 ook weer speciaal alleen voor de kinderen een kinderkerstfeest gaan organiseren in de kerk!
Tot slot nog even dit.. Normaalgesproken kwamen we in november / december langs om een bijdrage voor het jeugdwerk te vragen. Dat gaan we gezien de huidige situatie niet doen. We hopen dit begin volgend jaar te kunnen doen.
Groet van de leiding van de kindernevendienst

terug