Sneinsbrief 17 januari 2021

Kijk hier voor het zondagbericht voor 17 januari 2021 incl. liturgie voor vandaag.

Wijziging in aanvangstijd live gaan bij uitzendingen

De uitzendingen starten nu later dan misschien de verwachting is.
we gaan nu 5 minuten voor aanvang van de dienst live.

De keuze is om de volgende reden gemaakt.
Wanneer er namelijk gekozen wordt om een uitzending op een later tijdstip terug te kijken, dan is er eerst een kwartier lang een startbeeld voor.

 

Livestream uitzendingen gereed!

Op 11 november heeft Rock Productions / SV audiovisueel de camera’s en bijbehorende apparatuur geïnstalleerd.  Zondag 15 december heeft de eerste beelduitzending plaatsgevonden. U kunt de uitzendingen hieronder zien. Als u hem beeldvullend wilt hebben kunt u linksonder het icoontje full screen aanklikken.

Livestream

KERK TV

Kerk TV
In november installeert Rock Productions / SV audiovisueel een nieuwe beeld en geluid installatie in onze kerk.
We verwachten halverwege november de diensten uit te kunnen zenden.
U leest er meer over in het Tsjerkekrantsje van november en tzt ook meer informatie op onze website en facebook.

Agenda

Kerkdienst

24 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: P. Tiekstra
Collectedoel: KIA, Missionair werk 2021
Bijzonderheid: -

Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: A. Teijema - van der Bij
Collectedoel: Pikulan
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824