Vacature voor Predikant

Sinds het afscheid van dominee S. Hofstra op 28-11-2021 zijn wij als PKN Gemeente Sumar weer op zoek naar een nieuwe predikant. We mogen een predikant aanstellen voor 50%. Heeft u interesse dan kunt u binnenkort de vacture vinden op de landelijke PKN-site.  

Livestream KERK TV

Nieuw Beleidsplan 2019-2024

Het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024 is geschreven en hier in te zien. 

Privacywet

De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De privacyverklaring is hier te downloaden.
Lees meer 

Agenda

Kerkdienst

zo 04 dec 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: P. Tiekstra
Collectedoel: KIA, Werelddiaconaat
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2022 voor de rouw- /trouwdiensten