Sneinsbrief 17 januari 2021

Kijk hier voor het zondagbericht voor 17 januari 2021 incl. liturgie voor vandaag.

Gezond 2021

ALLEEN ONLINEDIENSTEN

Sumar, december 2020

Geachte allen,
Nu het voor ons allemaal duidelijk is dat we in ons land toch echt in een lock-down zitten met elkaar, voelen wij ons als College van Kerkrentmeesters genoodzaakt om ook de kerkelijke gebouwen in Sumar tot en met 19 januari 2021, te sluiten.
Dit betekent nogal wat, vooral omdat kerst een hoogtepunt is in ons gemeente-zijn maar wij vinden dat we onze solidariteit moeten tonen met onze medemensen die te maken hebben met Corona en allen die werken in de gezondheidszorg.

De kerkdiensten zullen voorlopig alleen via de livestream bijgewoond kunnen worden; dus de 30 personen die wij tot nu toe nog mochten verwelkomen in de kerkdienst gaan we vanaf nu niet meer toelaten.

Slechts diegenen die meewerken aan de kerkdienst zijn aanwezig in het kerkgebouw.

Een uitzondering hierop is natuurlijk een eventuele uitvaartdienst, hiervoor gelden andere regels.

In overleg met de leiding van de Kindernevendienst is ook besloten dat er voorlopig geen bijeenkomsten met kinderen georganiseerd zullen worden, dit in relatie tot de sluiting van de basisscholen. Dus op zondagochtend voorlopig even geen kindernevendienst in de Moeting.

Ook voor de gebedsgroep is het tijdelijk niet mogelijk om in het kerkgebouw bij elkaar te komen.

In de hoop dat we hiermee bijdragen aan de bestrijding van het Corona-virus en met het vaste vertrouwen dat we in het nieuwe jaar als gemeente weer bij elkaar zullen zijn.

Klaas van der Veer
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Mondkapjes-actie Sumar

Deze week is het mooie bedrag van €1731,- overgemaakt aan Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel.
Met de inzet van verschillende naaisters zijn er bijna 400 kapjes gemaakt. De materiaalkosten werden vergoed door Diaconie Sumar. Een geslaagde actie! Foto's zijn hier te zien in het fotoalbum.

KERSTPUZZELTOCHT van HOOP

KERSTPUZZELTOCHT van HOOP (van zondag 13 december t/m Tweede Kerstdag)

 

Hoe werkt het?

- Bij een kerstpuzzeltocht zie je misschien meteen een wandeling voor je in het donker, met allemaal lichtjes. Maar…… deze tocht is net even anders. Deze tocht is gemaakt om bij daglicht te doen. Anders zul je de oplossing niet kunnen vinden!

- Neem een pen en een donkere kleur viltstift mee.

- De route blijft beperkt tot de dorpskom van Sumar en duurt ongeveer 3 kwartier.

- De route voert langs posters, die voor de ramen hangen en langs eigengemaakte tekens van hoop.

- Deze posters en tekens zijn vanaf zondag 13 december tot en met Tweede Kerstdag te zien.

- Kies zelf wanneer je de route loopt, maar liever niet allemaal op Eerste en Tweede Kerstdag Zo vermijden we drukte.

- Doe je de puzzeltocht samen met anderen? Houd rekening met de dan geldende RIVM-maatregelen.

- Je kunt de PDF met routebeschrijving  en PDF met antwoordformuliertje downloaden vanaf deze website, of je kunt ze uit Dorpskrant De Koekoek van december knippen (die ligt 12 december op de deurmat).

- Op de posters en bij de tekens staat telkens 1 letter vermeld. De letters kun je invullen op het antwoordformuliertje. Als alle 26 letters zijn ingevuld ontstaat een zin.

- Op de posters en bij de tekens staan ook figuurtjes: een ster, een kerstboom, of kaarsje. Tel hoeveel je er ziet op de poster. Ook dat kun je invullen op het antwoordformuliertje. Tel dat aan het einde van de route op. Hoeveel kerstbomen, kaarsjes en sterren heb je onderweg gezien?

- Wil je meedoen voor een prijsje? Volg dan de laatste aanwijzing op van de routebeschrijving. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht en een eervolle vermelding in de Koekoek en het Tsjerkekrantsje!

- Heb je nog vragen? Bel gerust! (Ineke Lautenbach: 06-5118 4203)

 

Veel puzzel- en wandelplezier!

Sita Hofstra, Trynke van der Veer, Wytske van der Pol, Ineke Lautenbach

Livestream uitzendingen (Kerk TV)

Vandaag (11 november) heeft Rock Productions / SV audiovisueel de camera’s en bijbehorende apparatuur geïnstalleerd, morgen nog het softwarematige stuk + andere werkzaamheden.
Aanstaande zondag (15 november) is dan de eerste beelduitzending. U kunt de uitzendingen vinden via www.kerk-sumar.nl/uitzending

We zoeken nog beeldregisseurs.
Lijkt het jou wat om deze apparatuur te bedienen? Stuur dan een pb of mail naar jouke.hoekstra@kerk-sumar.nl

Kerkomroep.nl

De diensten zijn altijd te beluisteren via Kerkomroep  kerkomroep ; zoeken naar Sumar.

Max. 30 mensen in de kerk

Beste mensen,

Naar aanleiding van de aangescherpte corona maatregelen door de overheid, is het dringende advies van de landelijke kerk aan gemeenten in de maand oktober met maximaal 30 mensen ( exclusief medewerkers) samen te komen tijdens kerkdiensten. Dit advies respecteren wij. 

Zie voor de bron van de berichtgeving op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktober-maximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang/

Iedereen is nog steeds welkom, maar kom op tijd want dertig gasten is in oktober het maximum. 

Archiefstukken naar Tresoar

Archiefstukken naar Tresoar

In oktober 2019 zijn wij gestart met het opruimen en sorteren van de vijf zwarte kasten op de zolder van De Moeting, met documenten van de twee kerken. Ale Dijkstra, Douwe Soepboer en ondergetekende hebben na het bestuderen van de richtlijnen van de PKN en Tresoar een start gemaakt. Een hele klus. Tresoar wil alleen losse documenten, geen kasstukken maar wel notulenboeken, ook de geprinte versies sinds de intrede van de computer enz. Van de documenten moeten alle nietjes en paperclips enz. worden verwijderd en daarna moet er per onderdeel een bundel gemaakt worden. Om de losse documenten vouwden we een A4 met daarop een tijdelijk nummer. De inventarislijst moet chronologisch opgesteld worden. Dus met de oudste stukken beginnen.

Samen staan wij sterk

link naar filmpje. Met dank aan de iniatiefnemers!

Nieuw Beleidsplan 2019-2024

Het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024 is geschreven en hier in te zien. 

Privacywet

De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De privacyverklaring is hier te downloaden.

Agenda

Kerkdienst

24 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: P. Tiekstra
Collectedoel: KIA, Missionair werk 2021
Bijzonderheid: -

Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: A. Teijema - van der Bij
Collectedoel: Pikulan
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824