Vanaf 7 juni weer kerkdiensten! Vanaf 7 juni weer kerkdiensten!
Het is prachtig dat we weer bij elkaar mogen komen, laten we daar mee beginnen! Wat een gemis is dat, wanneer er geen samenkomsten meer zijn. Niemand die even naar je knikt. Niemand die even je naam noemt. Niet samen zingen, samen bidden, samen luisteren. Dus dat we weer samen mogen komen is prachtig.
Maar. We hebben ons te houden aan de volgende regels:

Maximaal 30 mensen per dienst, inclusief alle medewerkenden. Van tevoren reserveren is verplicht. In het dienstenrooster ziet u per zondag wanneer u welke ambtsdrager kunt bellen om te reserveren.
Blijf thuis bij klachten. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
Mensen van 70 jaar en ouder moeten extra voorzichtig zijn. Hebt u een kwetsbare gezondheid? Dan kan het verstandiger zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
De coördinator van dienst begroet u bij de ingang van de kerk en vraagt naar de gezondheid. De coördinator wijst u een plek in de kerk.
Geen garderobe, geen handen schudden. Onze garderobe is dermate klein dat het veiliger is de jas even mee te nemen in de kerk.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Niet-huisgenoten houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Helaas is er voorlopig geen gemeentezang mogelijk. Hoezeer we dat ook missen: gemeentezang geeft waarschijnlijk een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Het RIVM doet nader onderzoek; dit moeten wij afwachten.
Collectes: Bij de uitgang staat een collecteschaal waarin u collectebonnen kunt doen. Liever geen contant geld in deze tijd. Rechtstreeks overmaken naar de bank is altijd een goede mogelijkheid, zie achterzijde voor de nummers.
De coördinator begeleidt het verlaten van de kerk.


Uitgebreide achtergronden zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl bij ‘Protocol’.


De diensten zullen natuurlijk te volgen zijn via www.kerkomroep.nl bij Sumar. Mocht het om 9:30 uur overbelast zijn, dan is de dienst altijd later te volgen.


We doen dit allemaal voor het eerst. Het is dus een kwestie van uitproberen wat werkt en wat niet. Blijf vooral met ons meedenken! Hebben jullie suggesties en ideeën, we horen of lezen het graag!


Namens de kerkenraad, ds. Sita Hofstra
 
terug