Oproep aan voormalige kerkraadsleden en/of gemeenteleden Oproep aan voormalige kerkraadsleden en/of gemeenteleden
Oproep aan voormalige kerkraadsleden en/of gemeenteleden

Wij zijn begonnen met inventarissen van het archief. De notulen en andere documenten die van belang zijn om te bewaren zullen te zijner tijd worden ondergebracht bij Tresoar in Leeuwarden. In de kasten die in De Moeting staan, ligt veel maar misschien heeft u als oud kerkraadslid of gemeentelid ook nog materiaal wat niet in bewaring is gegeven. 
Heeft u nog (digitale) documenten? Stuur een mailbericht naar de scriba ( met een korte omschrijving van de documenten en de jaartallen.
Telefonisch contact opnemen kan ook op 0623 - 393 443 of 0511 – 48 13 16.
Nynke Bosgra
i.o.v. de kerkrentmeesters
 
terug