Gods Golden Acre

Gods Golden Acre

Gods Golden Acre

 
Okiocredit

Okiocredit

Oikocredit verstrekt microkredieten aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Hiermee bouwen zij zélf aan hun toekomst en krijgt u een eerlijk en sociaal rendement.Particulieren die beleggen hebben belastingvoordeel. Meer info op webside

 
Fam2Fam

Fam2Fam

Famtofam (Family to Family) geeft hulp aan kinderen in arme Armeense gezinnen! Famtofam is een stichting die arme kinderen (en gezinnen) ondersteunt in het land Armenië. Famtofam richt zich op de Shirak regio waar in 1988 een zware aardbeving heeft plaats gevonden. Gezinnen uit Fryslân trokken zich het lot en de omstandigheden van de kinderen in het aardbevingsgebied erg aan. Ze wilden de getroffen Armeense families en met name de kinderen financieel ondersteunen. Arme families kunnen vaak niet een bankrekening openen. webside

 
Raad van Kerken in Fryslân

Raad van Kerken in Fryslân

link

 
Pikulan

Pikulan

Meer info op website

 
Protestantse Kerk Nederland Protestantse Kerk Nederland

http://www.pkn.nl

 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Het recent vernieuwde samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Deze steunen gezamenlijk meer dan 1500 hulpprojecten.
http://www.kerkinactie.nl