Gods Golden Acre

Gods Golden Acre
Gods Golden Acre
 
Okiocredit

Okiocredit
Oikocredit verstrekt microkredieten aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Hiermee bouwen zij zélf aan hun toekomst en krijgt u een eerlijk en sociaal rendement.Particulieren die beleggen hebben belastingvoordeel. Meer info op webside
 
Fam2Fam

Fam2Fam
Famtofam (Family to Family) geeft hulp aan kinderen in arme Armeense gezinnen! Famtofam is een stichting die arme kinderen (en gezinnen) ondersteunt in het land Armenië. Famtofam richt zich op de Shirak regio waar in 1988 een zware aardbeving heeft plaats gevonden. Gezinnen uit Fryslân trokken zich het lot en de omstandigheden van de kinderen in het aardbevingsgebied erg aan. Ze wilden de getroffen Armeense families en met name de kinderen financieel ondersteunen. Arme families kunnen vaak niet een bankrekening openen. webside
 
Raad van Kerken in Fryslân

Raad van Kerken in Fryslân
link
 
Pikulan

Pikulan
Meer info op website
 
Protestantse Kerk Nederland Protestantse Kerk Nederland
http://www.pkn.nl
 
Kerk in Actie Kerk in Actie
Het recent vernieuwde samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Deze steunen gezamenlijk meer dan 1500 hulpprojecten.
http://www.kerkinactie.nl