Wat doen ze?

Begraafplaats
Wat doen ze?

Twee personen hebben zitting in de kerkenraad. Het college komt met een zekere regelmaat bij elkaar.

De kerkbalans is de belangrijkste inkomsten bron. Het college wordt hierbij geholpen door kerkbalans lopers. Dit is elk jaar in januari. Het onderhoud van de gebouwen, kerk, pastorie, de moeting en het kostershuis en het beheer van de landerijen vallen onder de taken van de kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters onderhouden de contacten met monumentenzorg, voor wat betreft de kerk en de restauratie van de glas-in-lood-ramen en doet samen met de monumentenzorg de aanvraag voor subsidie. 

De ledenadministratie behoort ook tot de taken van de kerkrentmeesters ; Douwe Soepboer doet dit. Het kerkelijk register, een doopboek, een lidmaten boek en een trouwboek wordt bijgehouden door Sietske Hoekstra.

Het beheer van de begraafplaats valt ook onder de kerkrentmeesters. Via de (mail) kunt u deze persoon bereiken. 
Het reglement van de begraafplaatsen is te lezen via deze link
De kerkrentmeesters kunnen ook nog een beroep doen op de klussengroep, voor het verhelpen van kleine problemen. 

terug