Collegereeks Leauwe yn Fryslân Collegereeks Leauwe yn Fryslân

Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?

Vanuit de 'Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm' is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.

In de bijlage treft u - in het Nederlands en yn it Frysk - alle informatie over de collegereeks aan.

Klik hier voor de bijlage 

 

terug