Laatste Nieuws Laatste Nieuws
De eerste actie van dit jaar welke gaat plaatsvinden is gepland op 24 maart.

We staan dan vanaf 9:30 tot 12:00 voor u klaar om uw auto schoon te maken. Deze actie wordt samen met de KND georganiseerd.

Zoals bekend doet er een groep mee aan samenloop voor hoop. Elders in dit Tsjerkekrantsje vindt u mee info wat dit betreft.

Wij als actiecommissie steunen ook dit doel van harte vandaar wat we hebben besloten om de opbrengst van deze actie aan dit doel te besteden.

De tarieven zijn nog steeds:
€ 7,50   per auto  (wassen buitenkant)
€ 10,00   per busje  (wassen buitenkant)  
€ 5,00   per auto  (stofzuigen binnenkant)

Noteert u ook alvast 15 april (16:00 - 17:00 uur)

We willen dan graag eens polsen of er belangstelling is om met een groep op een nader te bepalen moment naar Zuid Afrika af te reizen.

Er zal verteld worden van eerdere ervaringen van een dergelijke reis welke Petronella heeft gemaakt samen met een groep uit Garyp.

Er is toen gewerkt aan een project en ook was er tijd om wat van het land zelf te zien.

Na afloop van deze bijeenkomst krijgt een ieder een enquête mee met enkele vragen. Op basis hiervan zal bekeken worden of er voldoende draagvlak is.

De bedoeling is dat de reis wordt georganiseerd door enkele personen die zich eventueel zullen gaan aanmelden. Natuurlijk kan er hulp worden ingeschakeld.

Ervaringen vanuit Garyp zullen natuurlijk gedeeld kunnen worden.
 
Lege flessen

Lege flessen
Lege statiegeld flessen verzamelen.
De flessen kunnen worden ingeleverd bij Tineke Elzinga of Michiel Anema of iemand van de commissie.
Achterlaten in de kerk 'ûnder de toer' is ook een optie.